بستن پیش نمایش

توانیر: امسال برای عبور از بحران خاموشی‌ها باید ده هزار مگاوات صرفه‌جویی شود