بستن پیش نمایش

آزادی مصرف برق صنایع از بامداد تا ۹ صبح/استفاده ۱,۲۰۰ مگاواتی از نیروگاه‌های کوچک مقیاس